Möt EasyReader 7 med Inläsningstjänst AB (Svenska)

EasyReader 7 erbjuder dig att söka efter ladda ned och läsa talböcker från Inläsningstjänst AB. Du kan testa EasyReader genom att ladda ned en 30-dagars kostnadsfri demoversion av EasyReader från https://www.yourdolphin.com/easyreader

Transcript

<p>Uppt&auml;ck Easy Reader 7. S&ouml;k, ladda ned och l&auml;s talb&ouml;cker fr&aring;n Inl&auml;sningstj&auml;nst AB.</p> <p>EasyReader 7 erbjuder dig att s&ouml;ka efter ladda ned och l&auml;sa talb&ouml;cker fr&aring;n Inl&auml;sningstj&auml;nst AB. I EasyReader kan du g&ouml;ra de inst&auml;llningar f&ouml;r l&auml;sning av b&ouml;cker som kr&auml;vs f&ouml;r att passa dina behov b&auml;st. Du kan &auml;ven enkelt skicka vidare nedladdade b&ouml;cker till andra uppspelningsenheter som du anv&auml;nder f&ouml;r att l&auml;sa dina b&ouml;cker. &nbsp;</p> <p>EasyReader synkroniseras till ditt anv&auml;ndarkonto hos Inl&auml;sningstj&auml;nst AB. Inneh&aring;llet i din personliga bokhylla matchas mellan EasyReader och andra l&auml;senheter som du anv&auml;nder, t.ex. appen fr&aring;n Inl&auml;sningstj&auml;nst AB. Du kan enkelt l&auml;gga till och ta bort b&ouml;cker i ditt eget bibliotek via de olika l&auml;senheter du anv&auml;nder.</p> <p>Kom ig&aring;ng genom att v&auml;lja &ldquo;Inl&auml;sningstj&auml;nst&rdquo; under &rdquo;Bibliotek&rdquo;-fliken i EasyReader. Du kan &auml;ven v&auml;lja ytterligare bibliotek under &rdquo;Hantera bibliotek&rdquo;.</p> <p>N&auml;r du har loggat in till Inl&auml;sningstj&auml;nst AB kan du ladda ned b&ouml;cker till bokhyllan i EasyReader. Du s&ouml;ker efter en ny bok att ladda ned genom att skriva in hela eller delar av namnet p&aring; boktiteln eller f&ouml;rfattarnamnet i s&ouml;kf&auml;ltet.</p> <p>V&auml;lj den bok du &ouml;nskar fr&aring;n tr&auml;fflistan och ladda d&auml;refter ned boken genom att trycka p&aring; pil ned-symbolen.&nbsp;</p> <p>Att l&auml;sa b&ouml;cker i EasyReader &auml;r enkelt. Starta och stoppa uppl&auml;sningen med Spela-knappen. Anv&auml;nd pil-tangenterna f&ouml;r att navigera upp/ned eller mellanslag (start/stopp) f&ouml;r att utforska inneh&aring;llet i boken.</p> <p>Klicka p&aring; navigationsknappen f&ouml;r att hoppa direkt till &ouml;nskat kapitel eller rubrik. V&auml;lj text- respektive ljud-knappen f&ouml;r att anpassa l&auml;saren efter dina behov och &ouml;nskem&aring;l f&ouml;r effektiv l&auml;sning.</p> <p>Du kan testa EasyReader genom att ladda ned en 30-dagars kostnadsfri demoversion av EasyReader fr&aring;n yourdolphin.com/easyreader&nbsp;</p>